A.R.T. GROUP Sp. z o .o.
Projektowanie i Obsługa Inwestycji
tel.: 0 22 644 81 50
fax: 0 22 644 03 13
ul. Rysy 2
02-828 WARSZAWA
biuro@art-group.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000154180
NIP: 113-01-10-302
REGON: 011174409
Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN